نحوه ارسال سفارش

نحوه ارسال سفارش

نحوه ارسال سفارش

سلام

کالایی که به صورت آنلاین از نورا تهیه می کنید
در روزهای کاری هفته دو الی سه روز بعد
و در ایام تعطیلات باهمین فاصله زمانی پس از اتمام تعطیلی 
بسته بندی و تحویل اداره پست می گردد

زمان دریافت کالا توسط شما به اداره پست منطقه شما بستگی دارد

با تشکر